Behandeling

Individueel kortdurende behandeling

De meest voorkomende aanleiding tot verzuim binnen organisaties zijn psychische klachten. Binnen 4Care Consultancy wordt individuele kortdurende behandeling geboden die gericht is op het verlenen van psychologische begeleiding- en behandeling bij mensen met verschillende psychische klachten. Dit met als doel deze te reduceren en verzuim te voorkomen of re-integratie te bewerkstelliggen. Voorbeelden van psychische klachten zijn;

  • Stress- en spanningsklachten (van licht tot zwaar)
  • Angstproblemen (en –stoornissen) en paniek gerelateerde problemen (vaak met een sociaal element)
  • Burn-out klachten
  • Psychische klachten ten gevolge van een ernstige gebeurtenis

Voordat de behandeling start vindt er een intakegesprek plaats. Alvorens de behandeling start vindt er een intakegesprek plaats waarbij de behandelaar van 4Care Consultancy samen met uw medewerker de problemen of vragen in kaart brengt en er wordt gekeken of er een behandelrelatie tot stand kan komen. Ook worden er doelen geformuleerd waarna er periodiek een aantal gesprekken plaatsvinden om aan de doelen te werken. De behandelaar kan desgewenst overleggen met collega behandelaren (BIG geschoold).