Opvang & Nazorg

Opvang na incidenten

4Care Consultancy biedt directe hulp, advies en training op het gebied van voor de opvang en nazorg van slachtoffers na een ernstige gebeurtenis. Hierbij moet gedacht worden aan een overval, agressie, intimidatie, bedreiging of andere vormen van geweld. 4Care Consultancy beschikt over deskundige en gespecialiseerde medewerkers.

Wanneer zich een ernstig incident voor heeft gedaan biedt 4Care Consultancy snelle en directe hulp aan betrokkenen medewerker(s). Dit kan zijn omdat een medewerker als gevolg van het incident niet meer optimaal functioneert ofwel de medewerker dreigt uit te vallen.

Ons uitgangspunt hierbij is directe hulp en alle methodiek is gericht op snelle werkhervatting. Dit, niet alleen vanuit de kosten die verzuim met zich meebrengt voor organisaties maar ook vanwege de emotionele impact voor medewerkers en eventuele latere gevolgen, is directe hulpverlening gericht op klachtenreductie en snelle re-integratie vanuit onze visie van groot belang.

Soms kan een medewerker niet naar ons toekomen vanwege (psychische) belemmeringen. In dit geval komen we naar de medewerker toe. Zo kan begeleiding of behandeling snel starten. Op deze manier wordt tijdverlies voorkomen en daarmee de kans op snelle werkhervatting vergroot.

Ook bieden wij begeleiding aan management en teams die betrokkenen zijn geweest bij een ernstige calamiteit.

Training

Misschien wilt u de opvang en nazorg bij incidenten in eigen regie houden. Door 4Care Consultancy kan training aangeboden worden om de eerste opvang binnen organisaties zelf te doen.  Deze training wordt, op maat, gegeven met behulp van professionele trainingsacteurs.