Professionele Begeleiding

Elke organisatie draait op inzet van medewerkers en investeren in deze medewerkers is investeren in de organisatie. Voor managers en professionals die dagelijks met mensen werken, geldt daarbij dat hun denken en handelen essentieel is voor het resultaat.

4Care Consultancy biedt begeleiding bij de persoonlijke ontwikkeling van medewerkers en leert hen in interactie met klanten, medewerkers en in samenwerking met collega’s adequaat te functioneren. 4CareConsultancy biedt u hierin diverse begeleidingstrajecten.

Supervisie

Supervisie is een vorm van deskundigheidsbevordering waarbij het leren door reflectie op je eigen werkervaring centraal staat. Supervisie richt zich met name op mensen in functies waarin de interactie met andere mensen een belangrijke rol speelt zoals bijvoorbeeld managers, groepswerkers, huisartsen, maatschappelijk werkers, verpleegkundigen enzovoort.

Binnen supervisie kunnen allerlei aspecten met betrekking tot het eigen handelen in beroepssituaties onder de loep genomen worden. Hierbij staat reflecteren voorop. 

Men leert onder woorden te brengen wat in een bepaalde werkcontext gedachten, gevoelens, waarden en normen zijn van waaruit gehandeld wordt. Veel mensen die supervisie hebben gehad ervaren dat ze bewuster omgaan met het werk en beter inzicht in zichzelf hebben gekregen. Dit leidt tot nieuw en adequater gedrag. Middels supervisie kan bereikt worden dat het werk niet leidt tot overbelasting en men plezier in het werk blijft behouden.

De supervisie bij 4CareConsultancy kan zowel individueel als in een groep, met maximaal vier deelnemers, plaatsvinden.

Coaching

Coaching kan medewerkers helpen om zicht te krijgen op eigen handelen in relatie tot uitoefening van de functie. Hierbij wordt het gedrag onder de loep genomen en wordt gekeken naar de meest effectieve werkstijl. 

Als team effectief samenwerken is geen vanzelfsprekendheid. 4CareConsultancy kan hierbij ondersteunen door coaching aan teams. Het doel van teamcoaching is competente medewerkers, toegerust voor de uitdaging waar ze voor staan. Teamcoaching richt zich op het inzicht krijgen in de verschillende talenten van medewerkers en deze vervolgens adequaat in te zetten. 

We doen binnen de coaching aan teams een beroep op een constructieve houding die gericht is op samenwerken in plaats van het accepteren van een eilandjescultuur. We proberen ieders creativiteit aan te boren om buiten de kaders te denken maar wel vanuit een realistisch perspectief. Ook willen we voor ogen houden waar een ieder waarde aan hecht en hoe zich dat verhoudt tot de visie en doelen van de organisatie. Het duidelijk communiceren over takenverdeling, het leren geven en ontvangen van constructieve feedback en het complimenteren voor geboekte resultaten zijn onderwerpen die vaak aan de orde komen.

De medewerkers van 4CareConsultancy zijn lid van de Landelijke Vereniging voor Supervisie en Coaching www.lvsc.nl  Tevens staan zij ingeschreven bij de St!R, het eerste onafhankelijke register voor professioneel begeleiders in Nederland

Loopbaanbegeleiding

Binnen 4CareConsultancy bieden we professionele loopbaanbegeleiding. Deze vorm van coaching heeft veelal als onderlinge vraag, thema of behoefte de ontwikkeling van individuele competenties. Maar ook kan deze vorm van coaching worden ingezet bij mobiliteitsvraagstukken en outplacement.

Een loopbaanbegeleider van 4Care Consultancy heeft een afgeronde opleiding (hbo, universitair of gecertificeerde EVC), algemene werkervaring en specifieke ervaring als loopbaanbegeleider. Ook is de loopbaanbegeleider thuis in loopbanen, beroepen, functies, opleidingen en heeft hij/zij een helder zicht op de arbeidsmarkt. De loopbaanbegeleider beziet wat nodig is voor het realiseren van loopbaanwensen en splitst dit uit in kennis, vaardigheden en gedrag.

Onze loopbaanbegeleider leeft zich in en heeft snel beeld van de specifieke behoeften en drijfveren van de medewerker en helpt realistisch en gericht naar de arbeidsmarkt toe, omdat hij de nieuwste ontwikkelingen en trends bijhoudt.

In alles is deze vorm van coaching gericht op talent – en loopbaanontwikkeling en als resultaat mag u het effectiever functioneren en een betere fit tussen competenties en de (nieuwe) functie verwachten.